Systém instalace

Systém instalace

a) Přívod vzduchu následkem odsávání

Toto je nejrozšířenější nejjednodušší používaná metoda. Znečištěný vzduch není spojený se vzduchem z přilehlých místností, ale je odsávaný ven pomocí jednoho nebo více ventilátorů. Čerstvý vzduch vstupuje do místnosti přes mezery ve dveřích a oknech a když je to nevyhnutné přes vhodné přívody vzduchu na kterých je upevněná mřížka. Tyto poslední jsou doporučené pro vzduchotěsné místnosti a tam, kde jsou výkonné odsávací ventilátory instalované. Je lepší, když vstup pro vzduch a okna nebo dveře, které se často nechávají pootevřené, jsou co nejdále od odsávacího ventilátoru, tak aby přicházející vzduch se nestal bezprostředně odcházejícím vzduchem a naopak.


b) Tlakové odsávání

Tento ventilátor nechá proudit čerstvý vzduch do místnosti z venku a vytváří vyšší tlak uvnitř a silou znečištěného vzduchu prochází přes otvory ven. Tento systém musí dodržet, že je znečištěný vzduch přenášený ven a ne do dalších místností. Proudění vzduchu se nevytváří, pokud je vnitřní tlak vyšší než ten venkovní.


c) Přívod vzduchu následkem odsávání tlaku

Tento systém garantuje větší ventilaci a vypouštění vzduchu, ale vylučování vzduchu musí být záměrné, aby nezanechávalo vzduchové bubliny. Přicházející množství vzduchu musí být větší než to odcházející, aby ovzduší bylo trochu pod tlakem (15%).


Hlavní výstrahy

Pokud by nějaké zařízení v místnosti používalo tuhé, tekuté nebo plynné palivo(ohřívač vody, ohřívač, boiler atd.), které není vyváženě větrané, to znamená, že vzduchotěsné, zůstávající vzduch musí být vpouštěný do místnosti za účelem zajistit vlastní zpracování palivového přístroje a vyvážit vzduch vyrobený pomocí elektrického ventilátoru.Když se používají tunelové odsávací ventilátory, přijatý vzduch nesmí být vypouštěný do existujících potrubí, které vylučují horký vzduch. Například spalovací ventily vody a plynových ohřívačů. Poznámka: zařízení musí vyloučit vzduch přes otevřené ventily nebo přímo ven.